MİSYON

Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim programı uygulayarak ve araştırma olanakları sunarak, çağdaş ve evrensel etik değerler ışığında, yenilikçi, yaratıcı, katılımcı ve eleştirel bakış açısına sahip, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı üstün nitelikli “Diyetisyen” yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmak ve sürekli gelişmektir.

VİZYON

Toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunacak donanıma sahip mezunlar vererek,  üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen, örnek ve lider bir eğitim kurumu olmaktır.

PROGRAMIN AMACI

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, toplumun beslenme durumunun saptanması ve sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması ve yönlendirilmesi, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda uygulama ve araştırma yürüten bir bölüm olarak faaliyetlerini yürütmeyi amaçlamaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Sağlığın korunması ve kaliteli bir yaşamın sürdürülebilmesi için temel unsurlardan biri yeterli ve dengeli beslenmedir. Beslenme programlarının geliştirilmesinin ön planda olduğu günümüzde, bu gelişmelere paralel olarak iyi öğrenim görmüş diyetisyenlere duyulan gereksinim hastanelerle sınırlı değildir. Hızla artan diyet poliklinikleri, sağlıklı yaşam ve boş zamanları değerlendirme kulüpleri, ulaştırma sektörü, bakımevleri, okullar, askeri kuruluşlar, restoran, otel, yemek üretim işletmeleri gibi yiyecek-içecek hizmeti veren ticari ve ticari olmayan kuruluşlar da diyetisyenlerin istihdam alanlarıdır.  Bu geniş çalışma alanına karşın ülkemizde bugüne kadar yaklaşık 2 bin diyetisyen yetiştirilmiştir.
Diyetisyenlik, uluslararası meslek sınıflamasında Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik ve benzeri diğer mesleklerle birlikte sağlık sınıfı içinde yer almaktadır. Diyetisyenler koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin her basamağında ve hemen hemen her biriminde görev alabilmektedirler. Diyetisyenler, akademisyenliğin yanı sıra, yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevlerinde, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, yemek fabrikalarında, toplu beslenme yapılan yerlerde, sporcu sağlığı merkezlerinde, özel beslenme-diyet merkezlerinde, gıda-ilaç sanayinde, görsel-yazılı basında beslenme programlarının hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev alırlar.

  • Yataklı ve ayakta tedavi hizmeti veren tüm özel ve kamu kuruluşları,
  • Toplu beslenme yapan kuruluşlar,
  • Besin endüstrisi, besin denetim ve beslenme laboratuarları,
  • Toplum sağlığına yönelik ulusal ve uluslar arası kuruluşlar,
  • Örgün ve yaygın eğitim kurumları,
  • Beslenme-sağlık ilintili araştırma yapan kurumlar,
  • Beslenme ve diyet danışma merkezlerinde görev alabilmektedirler.